Krótka historia klubu

Klub Olimpia powstał w dniu 28 sierpnia 2007 z inicjatywy obecnego Prezesa Klubu – Sławomira Pliszki.
Pierwszy rok działalności poświęcony był przygotowaniom Najlepszej Pływaczki Lubelszczyzny – Pauliny Barzyckiej – do Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie. Jak wyglądała jej droga do Igrzysk? Zobacz tutaj…
Od września 2008 klub zajmuje się szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie pływania.
Zajęcia prowadzimy na pływalniach:
– MOSiR Lublin (Al. Zygmuntowskie 4) – sekcja wyczynowa, szkółka pływacka
– Akademicki Ośrodek Sportowy (ul. Langiewicza 22) – nauka pływania, szkółki pływackie